Vad kostar det att anlita olika hantverkare?

Vad kostar det egentligen att få ett nytt badrum, att sätta upp en innervägg i sovrummet eller kakla väggen i köket? Olika hantverkare tar olika betalt per timme för dessa jobb. Ändå är det inte timpriset som är mest avgörande.

Om du exempelvis söker en rörmokare och går in på flera företags hemsidor kommer du att se att prisnivåerna skiljer sig relativt mycket åt. Många skriver ut timpris för ordinarie taxa samt hur mycket det kostar om en rörmokare behöver åka ut under helg, natt eller annan jourtid. Betyder det att den rörmokare som har lägst pris är billigast? Ja, per timme men inte för helheten.

Rörligt pris med ändringar

Generellt kan man räkna med att få betala 500 kr per timme för en hantverkare. Detta oavsett om det är en snickare, rörmokare eller elektriker. Det kan självklart variera något upp och ner men det är ett ungefärligt pris.

Oftast kan de inte säga ett exakt pris förrän de ser vad som behöver göras. De kommer hem till dig och anger sedan att arbetet förväntas ta exempelvis fem timmar. Därmed beräknas kostnaden för dig till deras timpris gånger antalet beräknade timmar. Men inte ens då kan man vara säker på att priset blir vad man förväntat sig.

En rörmokare kanske genomför jobbet i köket och stöter på problem med oväntade svåra kopplingar. Även om du fått information om att arbetet ska ta 10 timmar så kan det kanske ta längre. Enligt Konsumenttjänstlagen får faktiskt denna rörmokare välja att debitera för 11,5 timmar. Det finns alltså en möjlighet att ta 15% mer betalt än överenskommet.

Fast pris med exakt tak

Det går även att förhandla med hantverkaren för att få ett exakt pris som arbetet kommer att kosta. Detta alltså oavsett om det uppkommer problem eller tar längre tid än väntat. Det ska i så fall vara mycket tydligt uppmarkerat i avtalet. Grunden är nämligen annars att just 15 % kan läggas på.

Ytterligare kostnader kan uppkomma

Kom även ihåg att ytterligare kostnader får uppkomma om hantverkaren anser det vara av yttersta vikt att genomföra ett arbete. Om vi återgår till den rörmokare som kommit hem till dig för att dra om ledningar i köket. Plötsligt upptäcks en skada eller en konstruktion som inte är korrekt utförd av tidigare hantverkare.

Om rörmokaren i detta fall anser att det är av yttersta vikt att detta ordnas kan arbetet utföras och en större kostnad uppkomma. Men då ska detta arbete tydligt dokumenteras. Önskar inte kunden betala kan det dras upp till domstol som avgör om arbetet var så viktigt eller inte.

Men glöm inte ROT

Kom ihåg att 500 kr per timme är före ROT. De flesta vuxna i Sverige har möjligheten att få avdrag för renoveringar och ombyggnationer i hemmet via ROT. Detta innebär därmed att du kan få 30 % avdrag på den arbetskostnad som uppstår. Däremot ges aldrig något avdrag för materialkostnaden.

Hur stort avdrag som hantverkaren räknar med ska tydligt framgå på offerten som ges inför att ett jobb ska utföras.